TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Brána dalšího vzdělávání

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizaceStředisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

Akce, články a jiné informace z dění, které je pořádáno společně s Parlamentem dětí a mládeže Holešov.

Pavel Telička opět po roce debatoval s mladými lidmi v Holešově

Parlament dětí a mládeže města Holešova navštívil již podruhé místopředseda evropského parlamentu Pavel Telička. Po loňském velmi vydařeném projektu Evropa 2017, v rámci kterého navštívili holešovské žáky a studenty dokonce čtyři politici – kromě Pavla Teličky ještě Šárka Jelínková, Jiří Pospíšil a Olga Sehnalová, si Pavel Telička opět našel cestu do Holešova. Dopolední debata se v pátek 11. května v zámecké Sala Terreně nesla v přátelské atmosféře. Po krátkém úvodu, ve kterém politik představil práci evropského parlamentu a co všechno obnáší jeho funkce, teenageři z Gymnázia Ladislava Jaroše, kroměřížské obchodní akademie a 1. Základní školy Holešov kladly otázky z oblasti školství, fungování evropského parlamentu, Evropské unie, vystoupení Velké Británie z EU či přijetí eura Českou republikou, sídla Evropského parlamentu a spousta dalších informací. Besedy se zúčastnili rovněž dobrovolníci EDS z projektu Erasmus+.

Den tance v Holešově měl tentokrát mezinárodní účast

Prvního května uspořádal městský parlament dětí a mládeže ve spolupráci s SVČ – TYMY již druhý ročník Dne tance, tentokrát s mezinárodní účastí. Akce se uskutečnila na náměstí E. Beneše v Holešově, podpořilo ji spoustu příznivců tance a také krásné počasí. V rámci programu vystoupily taneční kroužky SVČ – TYMY – Pompony, Babydance, Happydance a Sundance. Dále měli diváci možnost vidět také ukázky břišních tanců, společně si mohli vyzkoušet také country tance a Hip hop. Dále probíhaly také dva vstupy, ve kterých si mohli diváci vyzkoušet choreografii pod vedením Káji a Anetky např. Opaopa, Sofia a Kuřátka. V druhé části tanečního odpoledne vystoupili bubeníci a tanečnice z Rytmu pro život. V rámci jejich programu zatancovala také studentka z Nigerie Amina, která se představila typickým africkým tancem a také tradičním oděvem.

Ples mladých v TYMY letos již podruhé

V sobotu 17. března se ve Středisku volného času – TYMY uskutečnil Ples mladých. Organizátorem tohoto plesu byl Parlament dětí a mládeže Holešov. Jak už sám název vypovídá, akce byla určena mladým lidem a to od dvanácti let. Této věkové kategorii byl přizpůsoben čas konání i program. Samotného zahájení se ujal předseda PDM Holešov Lukáš Leško a členka PDM Natálie Laholová. V úvodu Plesu mladých vystoupila taneční skupina Sundance a po nich předvedli svůj program holešovské mažoretky. V rámci plesu vystoupili také děvčata z kroužku Jumping trampolíny a na závěr předvedl své umění mág Radekr. V průběhu plesu se konalo také několik zajímavých soutěží, při kterých se všichni návštěvníci plesu velmi pobavili. Na akci nechyběl také oblíbený fotokoutek, kterého většina mladých lidí využila. Ples byl ukončen ve dvacet jedna hodin společnými tanečky na současnou oblíbenou hudbu.

V Holešově opět proběhla charitativní sbírka Plyšák pro radost

Letos, již po třinácté vyhlásil Parlament dětí a mládeže Holešov společně se Střediskem volného času – TYMY charitativní sbírku „Plyšák pro radost“. Do této sbírky se zapojily školy, školky a také spousta jednotlivců z Holešova a širokého okolí. Ve dnech 13. 12. až 19.12. probíhala na náměstí E. Beneše v Holešově „výstavka“ těchto plyšáků s možností „zakoupení“ za symbolickou cenu. Veselý stánek plný plyšáků lákal v předvánočním čase spoustu kolemjdoucích, hlavně malých dětí a také jejich rodiče. Částka 900,– Kč byla zaslána na projekt Prales dětem a 1420,– Kč bylo zasláno nadaci „Šance“. Děkujeme všem, kteří se do této „dětské sbírky“ zapojili a to buď věnováním svého plyšáka, nebo finanční částkou. Velké poděkování si zaslouží všichni členové PDM, kteří během celého týdne byli ve stánku nápomocni. Velké poděkování patří paní Evě Hradilové za pomoc při organizaci této sbírky.

Členové PDM se již tradičně setkali se starostou

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se v Holešově uskutečnilo tradiční setkání členů Parlamentu dětí a mládeže se starostou měst. Setkání probíhalo přímo v pracovně pana starosty Rudolfa Seiferta. Po krátkém úvodu, při kterém představili členové PDM své plány a projekty, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství např. budování sportovišť, oprava škol, zimní kluziště, digitalizace kina, přechody ve městě, osvětlení cyklostezky, MHD atd.. Pan starosta se zajímal o názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem si vyslechl různé podněty a připomínky.

Členové DofE si převzali stříbrné a bronzové certifikáty

Středa 6. prosince 2017 byl pro nás velký den, společně jsme se vydali do Prahy, abychom zde obdrželi bronzový a stříbrný diplom Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Do Prahy jsme se vydali já, Aneta Lojčíková, Natálie Laholová a Radek Šimčík. Společně s námi jela také naše vedoucí programu DofE Jarmila Vaclachová a také maminky a rodinní příslušníci. Tento den nastal po roce usilovné práce, včetně expedice, která se uskutečnila v Hostýnských horách. Já, Natka a Radek jsme kamarádi, členové PDM Holešov a do programu DofE – The Duke of Edinburgh´s In­ternatinal Award jsme se dostali díky ředitelce střediska volného času TYMY Jarmile Vaclachové. V rámci programu jsme si ve třech oblastech měli možnost stanovit své cíle, díky kterým jsme se posunuli o kus dál – sport, rozvoj talentu, dobrovolnictví. Slavnostní ceremonie 6. prosince se uskutečnila v Muzeu hudby a probíhala v Angličtině, byli jsme dost nervózní, jestli budeme rozumět.

Členové PDM Holešov zvolili nového předsedu

V pátek 20. října 2017 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili členové Activu PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Na předsedu PDM kandidoval jediný člen – Lukáš Leško, který se přítomným představil a přednesl také svoji představu o fungování PDM a některé nové zajímavé akce, které by rád v průběhu školního roku uskutečnil. Na pozici místopředsedkyně parlamentu kandidovala Natálie Laholová. Oba dva byli jednomyslně do svých funkcí zvoleni.

Srdce na dlani se v TYMY předávalo již po třinácté

V letoš­ním roce se konala v Holešově již po třinácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy a TYMY – Středisko volného času.

Dětský parlament roztančil prvního máje holešovské náměstí

Na úvod Evropského týdne mládeže a v rámci Dne tance uspořádal městský parlament dětí a mládeže ve spolupráci s SVČ – TYMY akci Roztančené náměstí. Tato akce se uskutečnila 1. května v odpoledních hodinách a zúčastnilo se jí spoustu dětí i dospělých. Tuto akci podpořilo také sluníčko, které po celý den intenzivně svítilo. V rámci programu vystoupily taneční kroužky SVČ – TYMY – Jumping trampolíny, Happy dance, Hip Hop, Aerobic, Break dance a Břišní tance.

Roztančené náměstí

1. 5. Den tance „Roztančené náměstí“ – na náměstí Ed. Beneše od 14.00, vstup volný, ukázka různých tanečních stylů, společné tancování pod vedení lektorky

Děti z parlametu se setkaly s ministryní školství Valachovou

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 jsme se v 5:50 ráno sešli na nádraží v Holešově a společně s naší koordinátorkou Jarmilou Vaclachovou a její kolegyní Martinou Sigmundovou jsme vyrazili do Prahy. Po příjezdu jsme se společně vydali na Václavské náměstí, odkud jsme zamířili na Karlův most, přešli jsme přes tento obdivuhodný most s dlouho historií a odtud jsme se vydali se do senátu ČR. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, např. že senátoři zasedají v bývalé konírně, která byla za Valdštejna nejkrásnější v celé Evropě.

V TYMY se uskutečnil první ples pro mladé

V sobo­tu 11. února se ve Středisku volného času – TYMY uskutečnil první Diskoples mladých. Organizátorem tohoto plesu byl Parlament dětí a mládeže Holešov. Jak už sám název vypovídá, akce byla určena mladým lidem a to od dvanácti let. Této věkové kategorii byl přizpůsoben čas konání i program. Samotného zahájení se ujal předseda PDM Holešov Radek Šimčík společně s koordinátorkou PDM a ředitelkou SVČ – TYMY Jarmilou Vaclachovou. Hudbu zajistil Lukáš Leško alias DJ Lupino, nechyběla také tombola, hry a soutěže. V rámci programu vystoupil přerovský „brejkař“ Lukáš Šerý a Mág Radekr se svým kouzelnickým představením. Ples byl ukončen ve dvacet jedna hodin společnými tanečky na současnou oblíbenou hudbu.

Městský parlament dětí a mládeže si užil bruslení

Členové městského PDM mají velkou radost, že se v letošním roce v Holešově podařilo zbudovat mobilní kluziště. Na této akci mají také členové PDM svůj podíl. Na podzim uskutečnili průzkum mezi spolužáky a občany a podařilo se jim posbírat okolo 400 podpisů, které pak společně s dopisem předali starostovi města. Touto akcí se poté začala zabývat rada i zastupitelstvo, nakonec byla tato aktivita většinou podpořena. Od ledna tedy mají děti i dospělí možnost bruslit bez ohledu na rozmary počasí. Doufáme, že tato aktivita bude v Holešově co nejdéle i v průběhu března. Členové PDM si také společně vyzkoušeli kvalitu ledu, využili možnosti večerního pronájmu a v sobotu 21. ledna se sešli ve 20:00 hodina na kluzišti. Užili si večerního bruslení a doporučují všem, kteří tuto zimní aktivitu ještě nevyzkoušeli. Pro ty, kteří zatím brusle nemají, máme dobrou zprávu – je možnost zapůjčení bruslí přímo na místě od čísla 29 do čísla 36 za symbolický poplatek. Veškeré informace o provozu kluziště v Holešově jsou na stránkách Technických služeb Holešov – www.tsholesov.cz.

Zámecké kluziště v Holešově bylo otevřeno Mrazíkem

V nedě­li 8. ledna, v rámci otevření zámeckého kluziště v Holešově, uspořádalo SVČ – TYMY Karneval na ledě. Po úvodním slově starosty zazněly známé melodie z oblíbené pohádky Mrazík. Na ledové ploše se odehrála krátká ukázka, ve které nechyběly postavičky – Ivan, Nastěnka, ježibaba, loupežníci a také chaloupka na kuří noze. Na závěr vystoupení se v roli nástěnky představila nadějná holešovská krasobruslařka Zoja Černá, která předvedla své krasobruslařské umění. Po tomto úvodu už patřil led malým i velkým. Děkujeme všem, kteří se i přes velmi mrazivé počasí této akce zúčastnili a podpořili otevření kluziště. Chtěli bychom také poděkovat členům městského parlamentu dětí a mládeže a pracovníkům SVČ – TYMY za kulturní vystoupení a přípravu karnevalu. Velké poděkování si zaslouží zastupitelé našeho města za podporu této akce. Věřím, že kluziště bude v zimních měsících sloužit široké veřejnosti. Těšíme se na další akce na ledové ploše.

Členové PDM Holešov složili slavnostní slib

Ve čtvrtek 13. října 2016 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech základních škol našeho města a také členové rozšířeného Activu PDM. Členové PDM se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM.