TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01

Brána dalšího vzdělávání

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

.<>


Středisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

V TYMY proběhl Den s Parkourem

Již druhým rokem je Parkour jeden z nejoblíbenějších kroužků v SVČ – TYMY. V letošním roce máme celkem tři skupiny Parkouru. Sjíždí se sem děti z blízkého i vzdáleného okolí. Pro velký zájem jsme uspořádali v sobotu 5. května Den s Parkourem, kterého se mohli zúčastnit nejen členové kroužku, ale také další zájemci. Tato akce byla určena všem děvčatům i klukům, kteří mají rádi pohyb a také trochu adrenalinu. V tělocvičně TYMY se sešlo celkem 26 dětí ve věku od 4 do 14 let. Děti byly rozděleny do pěti skupin. Každá skupina pod vedením zkušených lektorů trénovala podle svých zkušeností a dovedností. Kromě našich vedoucích přijeli také vedoucí ze Šumperka, ze kterými jsme navázali bližší spolupráci na CVVZ, která se konala na podzim v Šumperku. Program byl složen z několika částí.

V ranním bloku se děti vzájemně poznaly, rozcvičily se a zahrály hry. Pak následovala práce ve skupinách, kde děti nacvičovaly pod vedením svých vedoucích jednotlivé prvky a skoky a to nejen v tělocvičně, ale také na velké trampolíně. Po obědě a poledním klidu následoval závěrečný blok, ve kterém si děti vypilovaly jednotlivé prvky. Na závěr každý předvedl jeden, který se naučil, nebo ve kterém se zdokonalil. Máme velkou radost, že se den s Parkourem vydařil a každý si tento den užil podle svých možností a zkušeností. Děti zvládly základy Parkouru a někteří také např. Front flip, Back flip, Double kong apod.. Děkuji všem za aktivní účast a Ondrovi Holasovi za přípravu této akce a všem ostatním lektorům za skvělou spolupráci