Kroužky

Nalezené kroužky

Španělština s Fernandem
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 16:30 - 17:30 SVČ TYMY
CENA 1000
Parkour 2
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 19:00 - 20:00 SVČ TYMY
CENA 2000
Hiphop
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 16:00 - 17:00 SVČ TYMY
CENA 1000
Sundance
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 16:30 - 17:30 SVČ TYMY
CENA 1400
Florbal mladší
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 17:00 - 18:00 tělocvična SVČ TYMY
CENA 1200
Společenský tanec přípravka
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 16:00 - 17:00 SVČ TYMY
CENA 1000
Sportovní gymnastika
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 18:00 - 19:00 tělocvična SVČ TYMY

základy gymnastiky.

CENA 1200
Zdravé pískání
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 17:00 - 18:00 SVČ TYMY
CENA 1200
Barevný svět - výtvarka pro školáky
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 17:00 - 18:00 SVČ TYMY
CENA 1200
Florbal na 2. ZŠ
září 2019 - červen 2020, 1x týdně 16:15 - 17:15 2.ZŠ
CENA 1200