TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

Středisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

O podzimkách se v TYMY sportovalo a tvořilo

Ani v období kraťoučkých podzimních prázdnin SVČ Holešov nezahálelo a nabídlo dětem pestrou činnost. Čtvrtek byl věnovaný sportu a přírodovědě. V dopoledních hodinách se děti zdokonalovaly ve skoku přes švihadlo a zahrály si turnájek ve florbale, v době odpočinku potom zafungoval stolní fotbálek a moderní deskovky. Odpoledne se podnikla výprava k říčce Rusavě s přírodovědným bádáním. Pátek patřil tvořivým. Pracovalo se hlavně na pískových mandalách a dlabání halloweenských dýní, ale čas se opět našel i na hry a kvízy s tématem přírody. Kromě těchto řízených aktivit nabízelo TYMY oba dva dny i možnost spontánních činnosti – stolní tenis, fotbálek, trampolína nebo relax v TM klubu a taneční kroužky si tradičně zvyšovaly kondičku při soustředěních. Široká nabídka děti nalákala a středisko rozhodně prázdné nezůstalo.

Nové kroužky v TYMY!

Míčové hry:

Přijď si s námi zahrát každou středu různé míčové hry (volejbal, vybíjenou, přehazovanou, nohejbal a jiné).

Turistický kroužek:

Přijď se naučit zajímavé věci o turistice (jak se orientovat v přírodě, orientace podle mapy a buzoly, jak přežít v přírodě a mnoho dalšího), kroužek je vhodný pro děti od 10 let

Přihlášky a informace v kanceláři TYMY do 13. 11. 2017

V porotě Dětské Porty v Holešově zasedl zpěvák Slávek Janoušek

PS Mirko Očadlíka, Holešov ve spolupráci s SVČ – TYMY, Holešov uspořádali dne 4. 11. 2017 již 9. ročník oblastního kola Dětské porty a Melodie 2017. Tato pěvecká soutěž již tradičně nese název „Všetulské dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvítku, který vyhlašuje Česká rada Pionýra.

Členové PDM Holešov zvolili nového předsedu

V pátek 20. října 2017 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili členové Activu PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady PDM. Na předsedu PDM kandidoval jediný člen – Lukáš Leško, který se přítomným představil a přednesl také svoji představu o fungování PDM a některé nové zajímavé akce, které by rád v průběhu školního roku uskutečnil. Na pozici místopředsedkyně parlamentu kandidovala Natálie Laholová. Oba dva byli jednomyslně do svých funkcí zvoleni.

Den zdraví v TYMY, již podruhé!

Návštěvníci Dne zdraví pro rodinu v TYMY měli možnost seznámit se s novinkami v oblasti zdravého životního stylu, protože se v sobotu 21. října 2017 konal již druhý ročník akce Den zdraví pro rodinu. V rámci akce se uskutečnily odborné přednášky a workshopy s různými odbornými firmami a jednotlivci. Mezi vzácné hosty patřil pan Jiří Veselý z centra Serafín z Brna, který měl přednášku na téma „Řeč univerza“. Ve své přednášce se zaměřil také na význam čísel v našem životě, jak mohou ovlivňovat naše konání. Účastníci si také mohli zakoupit knihu o snech a karty s výklady čísel, jejichž autorem je pan Jiří Veselý. Dalším vítaným hostem ve Středisku volného času TYMY byl Ladislav Šíma, který nás seznámil s „houbou nesmrtelnosti“, která je známá u nás i ve světě jako zázračná houba Reishi, což znamená v překladu japonské jméno. Tento skvost patří mezi nejstarší přírodní léčiva tradiční čínské medicíny. Návštěvníci měli možnost ochutnat nejen tuto kávu, ale i dalších dobroty, které pan Šíma připravil.

Francii představil dobrovolník Christophe Martinéz

S francouzskou kulturou se mohli minulé úterý a ve středu blíže seznámit návštěvníci Střediska volného času ve Všetulích. Francouzský dobrovolník Christophe Martinéz prostřednictvím kvízu seznámil děti i dospělé s ikonami francouzské kultury (stavby, osobnosti, symboly), především však s poklady francouzské kuchyně. Všichni mohli ochutnat snadno připravené špízy Brochette Végétarienne či Brochette Jambon Melon, rybí roládu Roulé au Saumon, sendviče Croque Monsieur a jako dezert proslavené Canelé de Bordeaux z Christophova rodného města. Samozřejmě nechyběla ani Cuisses de Grenouilles, čili žabí stehýnka s česnekovým pyré. Pro případné zájemce, především z řad studentů kuchařského umění, Christophe nabízí pořádání pravidelného kurzu francouzské kuchyně. Podrobnosti v kanceláři TYMY ve Všetulích.

V TYMY proběhlo Halloweenské Noční deskohraní

21. až 22. října se uskutečnilo již tradiční Noční deskohraní. Hlavním programem večera byly deskové hry, pro děti byly přichystány také další aktivity, akční i zábavné hry, večerní povídání při svíčkách. Část programu děti prožily v tělocvičně při různých sportovních aktivitách a kolektivních hrách, které pro ně připravili naši noví dobrovolníci Ainhoa ze Španělska a Christophe z Francie. Na děti čekal také Halloweenský program. Děti prošly strašidelnou stezkou, která vedla po chodbách TYMY až do sklepa. Děti šly po tmě, orientovaly se pouze podle světýlek. Po cestě se setkávaly s různými strašidelnými postavičkami, které jim zadávaly úkoly. Všechny děti záludné úkoly zvládly, neobešlo se to však ani bez slziček, které se po splnění úkolů změnily v radostný úsměv. Na závěr stezky na všechny čekala ve sklepě sladká odměna.

Podzimní prázdniny 2017

V době podzimních prázdnin (26. a 27. října) nebudou probíhat kroužky SVČ TyMy! Po oba dva dny pořádáme pro děti příměstské tábory – ve čtvrtek se sportovními aktivitami a v pátek výtvarně zaměřený. V sobotu 28. října je TYMY zavřené!

Badatelé z Holešova se v Praze neztratili

Již poněkolikáté jelo deset dětí z Holešova reprezentovat Zlínský kraj na soutěž Praha patří dětem – letos s podtitulem Vynálezy, které (ne)změnily svět. Vždy skvěle připravená tematická hra nás rok co rok seznamuje s historií a dovoluje nám prožít příběhy přímo v malebných a tajuplných zákoutích starého města. V minulých ročnících jsme se stali na tři dny Rychlými šípy, staviteli mostu Karla IV., ocitli se v Praze husitské nebo odhalovali poselství Rabiho Löwa. Letos nám historické postavy českých vynálezců přiblížili významné, ale i ty méně povedené okamžiky svého vynalézání. Holky a kluci navštěvující kroužky SVČ TYMY se spolu s dalšími krajskými týmy stali na jeden víkend vědci, kteří kromě toho, že nahlédli pod pokličku těm nejslovutnějším vynálezcům, soutěžili, hledali indicie po celé Praze a hlavně se toho spoustu dozvěděli v rámci zajímavé hry, která si svou náročností nic nezadá se slavnou francouzskou soutěží Pevnost Boyard.

TYMY podporuje zdravý životní styl

Na Týden zdraví, který probíhal od 9. října, připravilo SVČ – TYMY několik zajímavých sportovních nabídek. Po celý týden byla možnost navštívit různé kroužky a sportovní aktivity pro děti i dospělé, např. Jumping trampolíny, Fotbalové benjamínky, Pohybovky pro nejmenší, Cvičení pro maminky s dětmi a další. Mimořádnou akcí byla hodina Afrického tance, která se uskutečnila v budově na Pivovarské ulici. Této ukázkové hodiny se zúčastnilo několik žen, které si africké tancování užily. Věříme, že nezůstane jen u této jedné hodiny. SVČ – TYMY se dlouhodobě zabývá zdravým životním stylem a kromě cvičení nabízíme také různé besedy a další osvětovou činnost. V sobotu 21. října se uskuteční v prostorách TYMY „DEN ZDRAVÍ“, který je určen všem, kteří mají zájem dozvědět se o nejnovějších poznatcích a nových trendech v oblasti zdravého životního stylu.

Republikové finále Sedmikvítku tentokrát se zvířátky

Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výtvarné a rukodělné soutěže v rámci Sedmikvítku, jehož vyhlašovatelem je Pionýr. Jednalo se o mimořádné tzv. vložené kolo. Od roku 2018 bude probíhat vždy finále na konci března. Tradičně se soutěžilo ve třech oblastech – keramika, výtvarka a rukodělky a šesti věkových kategoriích. Novinkou bylo zadání tématu pro tvorbu, které tentokrát znělo „Svět zvířat“. Organizátorem republikového kola bylo již po šesté Středisko volného času v Holešově a PS M. Očadlíka Holešov.

TYMY uspořádalo již devátý Všetulský jarmark

7. října se uskutečnil v areálu TYMY tradiční Všetulský jarmark. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit tradiční dřevěné výrobky, hračky, med, bylinky, podzimní květiny a dekorace, různé zboží pro děti – knížky, hrací kostky, pexesa … a nechyběly také tradiční cukrovinky, trdelník, popcorn, turecký med a perníková srdce. Na jarmarku nechybělo také občerstvení, výborné stejky a uzenina na roštu, burčák a hlavně dobrá nálada. Pro děti připravili pracovníci TYMY dětské dílny, kde si mohly děti vyrobit zápichy s podzimní tématikou a nechybělo také malování na obličej a bublinohraní.

TYMY podporuje zdravý životní styl

Na Týden zdraví, který probíhal od 9. října, připravilo SVČ – TYMY několik zajímavých sportovních nabídek. Po celý týden byla možnost navštívit různé kroužky a sportovní aktivity pro děti i dospělé, např. Jumping trampolíny, Fotbalové benjamínky, Pohybovky pro nejmenší, Cvičení pro maminky s dětmi a další. Mimořádnou akcí byla hodina Afrického tance, která se uskutečnila v budově na Pivovarské ulici. Této ukázkové hodiny se zúčastnilo několik žen, které si africké tancování užily. Věříme, že nezůstane jen u této jedné hodiny. SVČ – TYMY se dlouhodobě zabývá zdravým životním stylem a kromě cvičení nabízíme také různé besedy a další osvětovou činnost.

TYMY podpořilo projekt 72 hodin

SVČ – TYMY se již po šesté zapojilo do projektu 72 hodin, který organizuje Česká rada dětí a mládeže. Tento projekt, kterého se v předchozích letech zúčastnilo 110 000 dobrovolníků, může být zaměřen na pomoc lidem, přírodě či místu, kde žijeme. Náš letošní projekt jsme zaměřili na úklid zahrady a dvora areálu SVČ – TYMY. Do projektu se zapojilo 12 členů mezinárodní Ceny vévody z Edinburghu a také členové PDM Holešov. Tento projekt se konal ve čtvrtek 12. října.

Na „vláčcích“v Holešově bylo opět přeplněno

Každoroční výstava modelové železnice v Holešově se těší čím dál větší oblibě. Pánové modeláři své vláčky i v letošním roce přestěhovali do velkého sálu v budově na Novosadech. Během dvou dopolední a sobotního odpoledne se na kolejište v akci přišlo podívat téměř 600 velkých i malých návštěvníků. S těmito rekordy za chvíli nebude stačit ani velký sál! Je vidět, že práce modelářů veřejnost zajímá a že chlapy se tomuto koníčku věnují opravdu na plno. Přejeme ještě spoustu takto nadšených příznivců i v dalších letech