Děti z SVČ TYMY potěšily velikonočními dárečky seniory

Velikonoce jsou tradiční svátky jara. Bohužel, v letošním roce se musí obejít bez spousty tradičních akcí. Věříme, že každý prožije tyto svátky v kruhu svých nejbližších a pokud možno alespoň trochu také v duchu našich lidových tradic.

Děti a pracovníci SVČ TYMY chtěli potěšit babičky a dědečky v Centru pro seniory v Holešově a také jim aspoň symbolicky tyto svátky připomenout. Děti doma vyrobily pěkné velikonoční „zápichy“ pro všechny klienty Centra pro seniory a také společné přáníčko a poděkování sestřičkám, pečovatelkám, ostatním pracovníkům CPS a také vedení za starostlivost a péči.

Všechno toto se muselo konat za dodržení přísných hygienických opatření. Ale nikomu z dětí ani dospělých to nevadilo, protože naším cílem bylo potěšit ty, kteří jsou v současné době bez kontaktu se svými blízkými.

Všechny děti mrzelo, že nemohly dárečky předat dědečkům a babičkám osobně. Věříme, že bude jistě brzy příležitost, aby děti mohly seniory v CPS osobně navštívit a potěšit je.

Děkujeme všem dětem za jejich aktivní přístup.