3. ročník Zlatého oříšku

Startuje třetí ročník Zlatého oříšku Zlínského kraje!

Děti, jste dobré ve sportu, matematice, tanci, jízdě na koni, krásně malujete, zpíváte či recitujete? Je vám mezi 6 a 14 lety? Pak je Zlatý oříšek Zlínského kraje pro vás to pravé! Od 1. června můžeš sebe nebo celý kolektiv přihlásit na www.zlatyorisek.cz/zlinskykraj a počkat, jestli tebe nebo celou skupinu vybereme mezi 12 finalistů. Z těch pak odborná porota při slavnostním finále, které se bude konat na podzim v Holešově, zvolí tři vítěze.

Celostátní talentová soutěž Zlatý oříšek je největší svého druhu, navíc nemá žádné kategorie, omezená je pouze věkem. Již více než deset let se v rámci ní každý rok oceňuje desítka nejtalentovanějších dětí či dětských kolektivů v republice. Slavnostní finále každoročně vysílá na Nový rok Česká televize a Český rozhlas. Děti v rámci soutěže nejen získají originální sošku s ptáčkem, který drží zlatý oříšek v zobáčku, ale také finanční odměnu. Ta jim pak většinou slouží k úhradě nákladů spojených s jejich koníčkem.

„V rámci soutěže však děti především získávají publicitu. Jejich profily jsou zveřejněné na našich webových stránkách, jsou v televizi, v rádiu, v novinách. Takový mediální zájem by si samy jen těžko zajišťovaly. Díky zviditelnění pak mohou například začít spolupracovat s nejrůznějšími zajímavými subjekty, více si jich také všímá město, ze kterého pochází,“ vysvětlil ředitel talentové soutěže Zlatý oříšek Jiří Kotmel.

Smyslem krajského předkola Zlatého oříšku ve zlínském kraji, je zejména užší spojení talentovaných dětí s městy a obcemi, ze kterých pocházejí. Ideou je, aby se samosprávy o děti staraly, podporovaly je, spolupracovaly s nimi. V rámci krajského kola, které vyhlašuje Středisko volného času Holešov, mají děti navíc větší šanci získat sošku Zlatého oříšku než v rámci tvrdé celostátní konkurence. Tři vítězové pak automaticky postupují do celostátního finále.

„Jsem přesvědčena, že do letošního kola se přihlásí ještě o něco více šikovných dětí než vloni“. Porota nebude mít snadnou práci vybrat toho nejlepšího.