Hlavní stránka

Aktuality

VZDĚLÁVACÍ DNY
– pro velký zájem o Vzdělávací dny přidáváme ještě další 4 dny : 6. – 7. 8. + 20. – 21. 8.

Banát v letošním roce z důvodu koronaviru rušíme !!!!

Lékařský posudek nesmí být starší 2 let!

Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci požadujeme dle doporučení hygieny a MŠMT doložení lékařského posudku vystaveného těsně před nástupem na tábor !!!!!

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět