Čaj o páté

Možnost konverzace v angličtině s rodilým mluvčím a dobrovolníky EDS, vstup volný.