Evropský den jazyků

hry s angličtinou, konverzace v angličtině s rodilým mluvčím