Brána k druhým

SVČ TYMY ZÍSKALO OCENĚNÍ V RÁMCI PROJEKTU BRÁNA K DRUHÝM

SVČ TYMY bylo oceněno v rámci 11. ročníku soutěže Brána k druhým.

Slavnostní vyhlášení se konalo v pondělí 3. dubna 2023 v prostorách Národního technického muzea v Kostelní ulici v Praze.

Soutěž Brána k druhým vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR. Jejím hlavním cílem je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

V kategorii do 15 let bylo oceněno celkem 8 kolektivů. Děti z TYMY získaly ocenění za projekty Prales dětem, Plyšák pro radost a také za zapojení do různých ekologických projektů. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili významní hosté – místopředseda senátu pan Jiří Drahoš a senátor pan Pavel Fišer, dále zástupci ČRDM, Rada dětí a mládeže města Prahy a dalších jiných organizací.

Předání cen bylo velmi slavnostní a velmi si tohoto ocenění vážíme. Je to pro nás závazek i do budoucna abychom se i nadále věnovali pomoci potřebným.

Máme také velkou radost, že jsme si mohli prohlédnou expozici Národního technického muzea, kde byla spousta zajímavých exponátů.