Darujeme kroužky dětem

Vážení rodiče, vážení uživatelé,

zveme Vás k 2. ročníku projektu Darujeme kroužky dětem. I v letošním školním roce můžete získat podporu na volnočasové aktivity vašich dětí. Příspěvek 2000 Kč pro 1. pololetí školního roku 2023/2024 bude možné žádat od pondělí 28. 8. 2023 do neděle 19. 11. 2023, či do rozdělení plánovaného rozpočtu. Na podporu českých rodin v tomto pololetí vynaložíme částku min. 3 mil. Kč.

O podporu můžete požádat v systému Aktivní město (www.aktivnimesto.cz). Název letošní výzvy je Darujeme kroužky dětem (CZ) – 1. pololetí 2023/2024. Hodnota příspěvku na dítě ve věku 3–18 let zůstává stejná – tedy 2000 Kč, a to nově v podobě 4 voucherů po 500 Kč. V letošním roce také není vyžadována žádná finanční spoluúčast rodičů.

I v letošním školním roce podporujeme rodiny, které pobírají: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna, či příspěvek při pěstounské péči. Při žádosti bude nutné vložit sken potvrzení z Úřadu práce ČR o přidělení jedné z výše uvedených sociálních dávek.

Přidělené vouchery (4× 500 Kč) můžete následně uplatnit u jednoho či více poskytovatelů, kteří musí být v systému Aktivní město registrováni a nabízet zde konkrétní aktivity.

Novým prvkem je expirace voucherů. Od momentu, kdy Vám je přidělen příspěvek, máte 30 dní na jeho uplatnění. Domluvte se tak v předstihu se svým poskytovatelem volnočasových aktivit, aby o všem věděl včas, aby šlo vše, jak má a nemuseli jste na nic čekat. Po 30 dnech nevyužité vouchery exspirují, a budou nabídnuty dalším rodičům.