Darujeme kroužky dětem

Pro rodiče bude první pololetí zahájeno od začátku dne pondělí 15. 1. 2024 a bude trvat do neděle 21. 4. 2024. V druhém pololetí budeme rozdělovat částku 3 mil. Kč. Je to cca polovina toho, co jsme měli k dispozici pro 1. pololetí. Doporučujeme proto požádat o příspěvek co nejdříve.

V případě, že bude rozpočet v průběhu výzvy vyčerpán, můžou rodiče žádat o příspěvek i tzv. „pod čarou“. Do systému se postupně vrací nevyužité peníze od rodičů po expiraci, je tedy vysoká šance, že budou podpořeni později.

Projekt bude mít ty samé parametry, jako v uplynulém 1. pololetí.

Rodič s účtem sebe a svých dětí v systému Aktivní město požádá o příspěvek ve formě voucheru z výzvy Darujeme kroužky dětem (CZ) – 2. pololetí 2023/2024. Hodnota příspěvku na dítě ve věku 3-18 let zůstává stejná – tedy 2000 kč, a to v konkrétní podobě 4 x 500 Kč voucherů. Od momentu, kdy je rodiči přidělen příspěvek, má 30 dní na jeho uplatnění. Následně příspěvek uplatní skrze systém u Vás jako u svého poskytovatele. Vy musíte být v systému registrováni jako poskytovatel a nabízet konkrétní aktivity. Poté, co rodič podá žádost o uplatnění voucherů, ji musíte ještě potvrdit. V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít/moct žádost od rodiče v systému potvrdit, kontaktujte infolinku Darujeme kroužky dětem, nebo Aktivního města. Potvrzené platby za daný měsíc přichází vždy v půlce dalšího měsíce.

Projekt je pro ty rodiče v ČR, kteří pobírají: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Případně pro ty rodiče, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny a pobývají zde na základě: víza strpění či víza dočasné ochrany.

Finanční podporu jsme mohli dětem poskytnout jen díky laskavé podpoře od Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., MHMP, UNICEF, Nadačnímu Fondu Škoda auto a soukromím dárcům z naší sbírky na Darujme.cz.