Den Země

SVČ TYMY připravilo netradiční DEN ZEMĚ

22. dubna slaví naše Země svůj velký svátek. Na tento velký svátek celé naší planety připravuje tradičně SVČ TYMY pro děti zajímavé aktivity. Bohužel také v letošním roce všechny tyto akce probíhaly trochu v jiném formátu. TYMY připravilo na celý týden spoustu zajímavých námětů a nápadů pro děti i dospělé – vyzvalo všechny k intenzivnějšímu třídění odpadů, dále podpořilo pěší chůzi a jízdu na kole, uspořádalo pro děti i dospělé soutěž ve skládání básniček na téma den Země a také vypsalo tvořivou soutěž vyrobit jakýkoliv výrobek z odpadního materiálu, který máme doma.

Pracovníci SVČ TYMY také připomněli tento svátek pěkným videoklipem, dále připravili na plotě SVČ výstavu plakátů o tom jak třídit odpad a také plakáty s ekologickou tematikou kde se děti mohly dozvědět spoustu zajímavých věcí o naší planetě, plýtvání potravinami, také o různých rekordech v rostlinné i živočišné říši adt. Také kolemjdoucí mohli napsat svůj pozdrav a přání naší oslavenkyni planetě Zemi k jejímu svátku.

Pro děti 1. stupně ZŠ připravili pracovníci SVČ TYMY ve spolupráci s MAS Horní Moštěnice také zajímavý program. Byl vytvořen zajímavý pracovní materiál o třídění odpadu, znečištění naší planety, o plýtvání potravin, dále o jednotlivých kontinentech, atd..

K těmto plakátům byl vytvořen také pracovní list s 20- ti otázkami. Odpovědi na tyto otázky mohly děti najít na přiložených plakátech. Děti se tak měly možnost zamyslet nad spoustou zajímavých témat, která jsou důležitá pro další budoucnost celé naší planety. Děkujeme všem paním učitelkám i vychovatelkám za spolupráci při této pěkné akci, která má velký smysl a přesah. Děkuji také všem, kteří se na přípravě netradičního Dne Země podíleli a MAS horní Moštěnice za poskytnutí finančních prostředků.

A na závěr zamyšlení pro nás pro všechny nezapomeňme, že :„ Příroda nepatří lidem, ale lidé patří přírodě !“ Chovejme se tedy k přírodě s velkou pokorou.

Báseň ke Dni Země
Zdena Machalová)

Přeji naší modré planetě,
ať všichni jsme šťastní na světě,
ať na obloze stále slunce svítí
a na louce dál voní kvítí.

Vždyť na Zemi žijeme jen krátce,
tak přeji naší Zemi – Matce,
ať lidé úctu k sobě zase mají
a stromy v lese s láskou objímají.

Když loučí se den a přichází noc,
tak příroda pláče, volá o pomoc.
Tam kde dříve rostlo obilí a brambory,
pokrývá pole řepka a solární panely.

Přeji si, ať lidé vyslyší přírody hlas,
ať v řece i potoce teče čistá voda zas,
ať listy stromů si ve větru ševelí
a Země svůj svátek s radostí oslaví!