„Den Země“ v Holešově v zámeckém parku byl zalitý sluncem

26. dubna 2022 uspořádalo SVČ TYMY již tradičně celoměstskou oslavu“ Den Země“. Akce se zúčastnilo 215 žáků z 1.,2. a 3. ZŠ Holešov.

Děti čekal v zámecké zahradě zajímavý program. Byla pro ně připravena přírodovědná a ekologická stezka na které se podíleli kromě pracovníků SVČ také pracovníci Ornis Přerov a lesní pedagogové Lesů ČR.

Děti na této stezce poznávaly stopy zvířat, dále ptáky a zvířata žijící v lese, různé rostliny a také určovaly čas rozpadu jednotlivých materiálů a třídily odpad.

V průběhu stezky si děti vymýšlely pokřik nebo říkanku na společné téma naše planeta Země. Tento úkol se většině družstev moc podařil. Vznikly různé zajímavé pokřiky např. : „Země, země kulatá, úrodou je bohatá !“ „Země je krásná, rádi ji máme, každý den ji pomáháme !“ „Naše Země je nej, není na prodej, proto se nevzdávej !“ „Naše Země kulatá, máme srdce ze zlata.“

Na závěr stezky dostaly všechny děti pamětní medaili.

Další částí programu byla ukázka výcviku služebních psů, kterou pro děti připravili pracovníci Policejní školy Holešov. Na tomto stanovišti se děti seznámily také s různými druhy zbraní, což bylo zajímavé hlavně pro chlapce.

Zajímavým stanovištěm byly také rébusy a jednoduché společenské hry, které pro děti připravil náš dlouholetý externí spolupracovník pan Jiří Frank.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Děkujeme také dětem a paní učitelkám za jejich aktivní přístup. Velké poděkování patří také všem jednotlivců i organizacím, kteří zajistili zajímavý a pestrý program – lesy ČR, Ornis Přerov, pan Jiří Frank, MKS, město Holešov.

Letošní Den Země se velmi vydařil, děti si touto akcí připomenuly důležitost ochrany přírody a péče o naši Zemi. Jednotlivými aktivitami si v praxi ověřily heslo : „ Planeta nepatří lidem, ale lidé patří planetě Zemi“.