Dětský karneval

Večerníček tentokrát provázel karneval v TYMY

Středisko volného času TYMY v Holešově uspořádalo 25. ledna 2020 tradiční dětský karneval. Tentokrát byl hlavní postavou karnevalu Večerníček, za kterým postupně přicházely další známé postavičky z Večerníčků – např. Motýl Emanuel, Maková panenka, Víla Amálka, Bob a Bobek, Mach a Šebestová, Ferda mravenec a Beruška, Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Krteček a další postavičky z Večerníčků.

Všechny tyto známé postavičky z Večerníčků připravily na úvod pro děti milé přivítání a pak už se rozběhlo karnevalové veselí. V průběhu celého odpoledne vystoupily v programu kroužky TYMY se svými choreografiemi – postupně se vystřídaly Žabky, společenský tanec, pohybovka pro nejmenší Happy dance, balet ……

Jednotlivá vystoupení byla proložena soutěžemi a také nechyběl tanec .

Pro děti byl opět připraven hrací koutek, ve kterém si mohly vyrobit papírovou čepici, malovat a také stavět velké LEGO. Všechny masky byly oceněny pamětní medailí a od Večerníčka děti dostaly ovoce a sladkosti. Na karnevalu nechyběla malá a velká tombola a odměnou pro všechny bylo vystoupení kouzelní Radka Šimčíka – alias Mág Radekr, který svým vystoupením potěšil nejen děti, ale také dospěláky. Krásným zážitkem pro všechny malé i velké bylo vystoupení břišní tanečnice Jasmíny.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům TYMY a všem dobrovolníkům za velkou pomoc při přípravě karnevalu, děkujeme také všem vystupujícím a také sponzorům za jejich příspěvky do tomboly.

Doufáme, že všichni z dětského karnevalu odcházeli spokojeni a příjemně naladěni a že se za rok opět uvidíme!