Folklorní tance v Holešově

Folklorní tance v Holešově se také letos konaly s mezinárodní účastí

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 24. dubna 2022 zúčastnilo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích. Také v letošním roce díky účasti tanečníků z našeho partnerského města Povážská Bystrica byla tato akce s mezinárodní účastí. Folklorní tance se již tradičně konaly v SVČ TYMY Holešov. Jsme moc rádi, že jsme opět po 2 letech mohli folklorní soubory u nás přivítat!

Vyhlašovatel této soutěže je Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov. Tato soutěž byla otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborů, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. Finále soutěže se zúčastnilo celkem 5 vysílajících folklorních souborů se 8 pásmy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší + starší děti + junioři.

Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem.

Pětičlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, pan Ivo Urban a pan Michal Mynář. Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vzhledem k tomu, že každé vystoupení bylo originální a z jiné folklorní oblasti. Nakonec porota přece jen rozhodla. V mladší kategorii zvítězil DFS ze ZUŠ Bílovice, na 2. místě se umístilo naše Zrníčko a 3. místo získal DFS Líšňáček.

Ve starší kategorii zvítězila Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. 2.místo získala SZUŠ Stella Povážská Bystrica a na 3. místě DFS Líšňáček.

V juniorské kategorii si zlaté medaile odvezli tanečníci z DFS Líšňáček.

Všechny oceněné soubory získaly kromě diplomů také medaile, upomínkové dárky a nejmladší soubory obdržela také plyšáka.Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží také všichni členové poroty. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa. Toto vystoupení se líbilo nejen dětem ale také všem dospělákům.

Dále si mohly děti také v rukodělné dílničce s manžely Hutěčkovými vyřezat dřevěnou ozdobu.