Folklorní tance

FOLKLORNÍ TANCE V HOLEŠOVĚ BYLY ZALITÉ SLUNCEM

V neděli 23. dubna 2023 se konalo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích. Také v letošním roce díky účasti tanečníků z našeho partnerského města Povážská Bystrica byla tato akce s mezinárodní účastí. Folklorní tance se již tradičně konaly v SVČ TYMY Holešov.

Vyhlašovatel této soutěže je Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov. Tato soutěž byla otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborů, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. Finále soutěže se zúčastnilo celkem 5 vysílajících organizací. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 pásem ve 3 kategoriích.

Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí svých vystoupení, pěveckými a také tanečními výkony. Některé soubory měly také svoji živou hudbu.

Pětičlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedli v ní paní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, Etela Podešvová a pan Michal Mynář.

Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vzhledem k tomu, že každé vystoupení bylo originální a z jiné folklorní oblasti. Nakonec porota přece jen rozhodla.

V mladší kategorii zvítězilo Zrníčko ze SVČ TYMY Holešov se svým pásmem „Hrajeme si rádi!“ Ve starší kategorii zvítězil Okřešánek Třebíč – „U kolébky“. V juniorské kategorii si zlaté medaile odvezli tanečníci ze souboru Líšňáček z Brna, kteří předvedli svou „Čtverylku“.

Všechny oceněné soubory získaly kromě diplomů také medaile, upomínkové dárky a plyšové talismany. Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží také všichni členové poroty. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa. Toto vystoupení se líbilo nejen dětem ale také všem dospělákům.

Vzhledem k tomu, že sluníčko krásně svítilo, tak si děti mohly užít také venkovních prostor TYMY, zahrady a trávníku. I venku panovala krásná nálada s lidovou hudbou a lidovými kroji. Byla to nádherná pastva pro oči!

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, děkuji také MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží také všichni diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Velké poděkování patří také porotě, zvukaři a všem, kteří soutěž organizačně zajišťovali.

Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková soutěž ve folklorních tancích v Holešově letos opět konala. Pevně věřím, že se k nám soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této soutěži je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti odváží od nás medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé! Všechny srdečně zveme na folklorní tance v roce 2024