Gymnastická soutěž

V TYMY SE USKUTEČNILY PRVNÍ GYMNASTICKÉ ZÁVODY

Sportovní gymnastika zažívá v posledních letech opět velký boom!
Proto jsme se také v SVČ TYMY na to cca před sedmi lety zaměřili. Našim kroužkem sportovní gymnastiky prošly desítky děvčat, ale také kluků, kteří u nás získali cenné základy. Mnozí z nich se gymnastice věnují i nadále v různých sportovních klubech.
V současné době máme v TYMY ve sportovní gymnastice okolo 50ky dětí, některé z nich trénují 2x týdně, některé pouze1x týdně.
Vzhledem k tomu, že jsou mezi nimi velmi šikovné děti, chtěli jsme jim nechat zažít atmosféru závodu s rozhodčími, diváky a se správnou dávkou napětí a „stresu“, aby se tak mohly připravit na další závody.
Náš první gymnastický závod se uskutečnil v sobotu 25. února 2023.
Děti se na něj pečlivě připravovaly již od ledna. Účast na závodech byla dobrovolná, proto jsme měli velkou radost, že se téměř 30 dětí do tohoto závodu přihlásilo.
Cenné rady s organizováním tohoto závodu nám pomohly trenérky sportovní gymnastiky ze Sokola paní Jaroslava Dvořáková a Dagmar Pařilová.
Ty se také společně s dalšími svými kolegyněmi zúčastnily našeho závodu jako rozhodčí. Děti závodily ve třech disciplínách – prostná, kladina a přeskok přes švédskou bednu.
Po slavnostním nástupu a představení rozhodčích byl závod zahájen. Nejdříve proběhly disciplíny prostná a kladina. A závod byl ukončen přeskokem přes švédskou bednu.
Rozhodčí bedlivě sledovali výkony všech mladých závodníků. Ti se všichni velmi na závod velmi soustředili, koncentrovali a sledovali také výkony svých „soupeřů“.
Na každou disciplínu děti slavnostně napochodovaly za zvuku slavnostního „Hradeckého pochodu“ a jednotlivě se představily porotě. Po ukončení všech disciplín následovala krátká přestávka a příprava slavnostního ceremoniálu.
Rozhodčí zhodnotili výkony všech malých sportovců, zhodnotili velmi dobře, děti pochválili. Poté byly všem předány slavnostní pamětní medaile. A na úplný závěr byly vyhodnoceny jednotlivé kategorie.

Vítězkou nejmladší kategorie se stala Ella Staňková, v druhé kategorii – mladší zvítězila Elisa Dvorská a ve 3. kategorii – střední

Petra Chytilová a ve 4. kategorii – starší – jediný chlapec Dominik Foltýn.

Nejúspěšnější 3 sportovci v každé kategorii získali diplomy a medaile.

Diváci ocenili výkony všech velkým potleskem a rodiče byli na své děti patřičně pyšní. Nechyběly ani slzičky dojetí.

Děkuji všem dětem za účast na této sportovní akci. Velké poděkování si zaslouží všichni dospěláci, kteří děti v kroužku sportovní gymnastiky vedou a připravují je. Děkuji také rodičům za podporu svých dětí. A velký dík patří všem rozhodčím!

Přeji všem dětem, aby jim i nadále vydrželo nadšení a motivace. Věřím, že tento jejich první závod byl pro ně odrazovým můstkem v jejich dalším sportovním životě.

Odkaz na Rajče: https://tymy-centrum.rajce.idnes.cz/Gymnasticke_zavody_25.02.2023/

Těšíme se další sportovní setkání a zážitky. Na léto 2023 připravujme také příměstský tábor zaměřený na sportovní gymnastiku.