Holešovské pokusohraní

Na příměstském táboře v TYMY se děti naučily spoustu pokusů

Ve dnech 17. až 21. srpna se skupina dětí z Holešova i okolí zúčastnila Holešovského pokusohraní – příměstského tábora v SVČ TYMY Holešov. V rámci zajímavých aktivit si děti zábavnou formou vyzkoušely jednoduché fyzikální i chemické pokusy a ověřily si přírodní zákony v praxi. Například se naučily poznávat tzv. jednoduché stroje v předmětech denní potřeby a vlastnoručně si vyzkoušely, jak tyto stroje lidem ulehčují práci. Při pokusech s vodou si mimo jiné vyrobily potápěče, se kterým v souladu s Archimédovým zákonem pouze působením tlaku na uzavřenou láhev pohybovaly nahoru i dolů. Naučily se rozpoznávat kyseliny a zásady za pomocí přístrojů i přírodních indikátorů a vyrobily si funkční hasicí přístroj na CO2. Dozvěděly se, jakými způsoby se vyrábí elektřina a jak se zapojují elektrické obvody. Ve spolupráci s účastníky tábora Robotiky si pak vyzkoušely programování robotů, hledání pokladů pomocí detektoru kovů a létání s drony. Ve čtvrtek navštívili výstavu „Poznávej se“ na holešovském zámku, na které si mohly vyzkoušet řadu dalších fyzikálních pokusů.

Program byl doplněn také různými sportovními aktivitami v tělocvičně a některé děti využily možnosti a společně se svými kamarády v TYMY přespaly. Pro tyto děti byl připraven táborový oheň s opékáním špekáčků. Děti si pouštěly také drony a hrály spoustu zajímavých her.

V pátek mladí pokusohráči předvedli svým rodičů ty nejzajímavější pokusy.

Děkuji všem, kteří se tábora zúčastnili, velký dík si zaslouží také všichni vedoucí a pracovníci, kteří tábor organizačně zajišťovali.