Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata v Holešově nadělovala seniorům v Holešově radost, přáníčka a malé dárečky

Ve čtvrtek 17. prosince uspořádalo město Holešov ve spolupráci se SVČ TYYM předvánoční akci pro babičky a dědečky. Nejdříve se malá vánoční slavnost uskutečnila u Domu s pečovatelskou službou na Novosadech, pracovníci TYMY připravili pro seniory malý hudební program, ve kterém zazněly krásné vánoční koledy. Dvě koleda také zazpívala Julie Foltýnová, vítězka oblastního kola pěvecké soutěže Melodie 2020. Obyvatele DPS pozdravil také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který předal seniorům malé dárečky. Pracovníci Tymy pak předali pečovatelkám z charity vánoční krabici plnou dětských přání. Tato přání vyrobily děti 3 ZŠ Holešov.

Dále pak pokračovala Ježíškova vnoučata u CPS, malá vánoční slavnost se konala v parku před budovou CPS, zúčastnily se jí také děti z MŠ Sluníčko. Na úvod zazněla fanfára na trubku, potom pracovníci TYMY předali paní ředitelce CPS dárek pro všechny sestřičky a pečovatelky – krabici domácích koláčů – jako výraz poděkování všem, kteří se s láskou starají o naše seniory. Také paní ředitelka obdržela vánoční krabice plné krásných přáníček, jednak pro své zaměstnance a také pro všechny babičky a dědečky, kteří v CPS tráví svůj podzim života. Přáníčka vyráběly děti z 1. + 3. ZŠ, z MŠ Masarykova a MŠ Žopy, MŠ Prusinovice, ZŠ Martinice, OU Holešov, pionýři z Holešova a SVČ TYMY. Celkem bylo předáno přes 300 přáníček.

Poté zaznělo několik vánočních koled a také starosta města Rudolf Seifert pozdravil vedení a pracovnice CPS a také všechny obyvatele. Také pan starosta předal obyvatelům malé dárečky. Na závěr této krátké slavnosti opět zazněla fanfára a děti z MŠ všem zamávaly a společně se s pracovníky CPS vyfotily. Přejeme všem seniorům, ale také všem těm, kteří se o ně vzorně starají pokud možno klidné a pohodové vánoce a hlavně pevné zdraví. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli. Za ozvučení děkujeme pracovníkům MKS Holešov.