Baby dance I

Formou hry si předškoláci osvojují jednoduché taneční kroky, rytmus a držení těla.

dívky a chlapci od 3 let

Olga Pešková

pedagožka volného času