Paletka pokročilí

Děti zdokonalí své dovednosti v rámci jednotlivých technik plošné, prostorové a objektové tvorby. Učební látka obsahuje kresbu, malbu, grafiku, dekorativní činnosti, modelování, ale i jiné vyjadřovací prostředky. Děti rozvíjí jejich vlastní výtvarný projev i individuální způsob vyjadřování. Důležitým prvkem je prohlubování vztahu k výtvarné kultuře. Kroužek pro děti školního věku zaměřený na výtvarnou a rukodělnou tvorbu. Střídání různých výtvarných technik. Cílem je naučit děti pracovat s různými materiály a nástroji a rozvinout jejich tvůrčí schopnosti ve výtvarně rukodělných aktivitách.

Simona Danková

pedagožka volného času