Didgerido

Dechová cvičení – hra na Didgerido, pro děti od 8let.

Dan Krejčí

lektor