Paletka – výtvarka pro předškoláky

Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami, tvořivými experimenty, budeme klást důraz na respektování výtvarného názoru. Cílem je naučit děti pracovat s různými materiály a nástroji a rozvinout jejich tvůrčí schopnosti ve výtvarně rukodělných aktivitách. Během roku se seznámíme s keramickou hlínou a dalšími modelovacími materiály. Pro dívky a chlapce od 4 do 6let.

Simona Danková

pedagožka volného času