Ladislav Linda

Věnujte tichou vzpomínku panu Ladislavu Lindovi – dlouholetému, obětavému trenérovi mladých fotbalistů, který nás opustil 23. dubna 2021 ve věku 78 let. Děkujeme mu za jeho dlouholetou spolupráci. Čest jeho památce!
Pracovníci SVČ TYMY Holešov