Ledová Praha

NA KONCERTU DĚTI DĚTEM TANCOVALY DVĚ TANEČNÍ SKUPINY NAŠEHO REGIONU

Koncem listopadu proběhlo republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v tancích. Toto finále již řadu let probíhá v Holešově.

Z této taneční soutěže jsou vždy navrženy taneční choreografie, které jsou pak zařazeny do programu koncertu „Děti dětem“.

Za rok 2022 byly na tento koncert nominovány také dvě choreografie z našeho regionu.

V Kongresovém centru měly tu čest vystoupit „Kočky z Gradace“ z taneční skupiny z Kroměříže a „Hej ladies!“ z tanečního kroužku z Prusinovic SVČ TYMY.

Bylo to velké ocenění pro tyto nominované taneční skupiny.

Kočky z Gradace a holky z Prusinovic se společně vydaly do Prahy. Kromě vystoupení v Kongresovém centru na ně čekal pestrý a zajímavý program Přesto však největším zážitkem pro děvčata bylo sobotní vystoupení na velkém podiu v Kongresovém centru v Praze. Byl to velký a neopakovatelný zážitek! Obě naše choreografie sklidily u diváků bouřlivý potlesk. Děkuji všem tanečnicím a také jejich vedoucím za vzornou reprezentaci našeho okresu.