Letní kempy v TYMY

Letní kempy v SVČ TYMY měly velký úspěch

MŠMT v letošním roce reagovalo na vzniklou situaci a uvolnilo ze svého rozpočtu téměř 3 mil. korun na pořádání Letních kempů.

Do výzvy se mohly zapojit různé spolky, nadace a také střediska volného času.

I když finanční podpora SVČ byla ze stravy MŠMT pouze 1/3 nákladů, přesto jsme se do výzvy zapojili a získali tak finanční prostředky na pořádání 4 letních kempů. Tyto kempy se konaly v průběhu měsíce srpna, byly určeny vždy pro 15 dětí. Letní kempy byly pro rodiče zcela zdarma!

V rámci kempu probíhal velmi zajímavý program, jehož hlavním cílem byla socializace dětí, jejich zapojení do kolektivu, vzájemná komunikace, spolupráce, atd…..

Každý kemp, který SVČ připravilo, byl zaměřen na jinou aktivitu: Roztančené TYMY – na tomto kempu se hlavně tancovalo, děti se naučily několik tanečních stylů, kromě toho si také vyráběly trička, luštily rébusy a luštěnky a také si pořádně zabubnovaly.

Kemp Veselé sportování byl zaměřen především na různé sportovní aktivity, míčové hry, gymnastiku a různé netradiční sporty. Kromě sportování se děti také „vzdělávaly“ a to zábavnou formou při plnění různých křížovek a rébusů. V týmech pak děti po celý týden zpracovávaly projekt na téma olympijské hry. Na závěr kempu pak tento projekt před sebou vzájemně prezentovaly.

Na letním kempu Barvy duhy se hlavně tvořilo a malovalo. Během týdne děti vytvořily několik krásných prací z batiky, pískové mandaly, trička, atd…. Také na tomto kempu se děti část dne „učily“, vzájemně spolupracovaly, měly také sportovní aktivity a veselou angličtinu s Jenni a Aminou.

Poslední kemp se konal v úplném závěru prázdnin s názvem Kolotoč zábavy. Na tomto kempu si děti vyzkoušely různé aktivity – sportovní, výtvarné, taneční, jumping trampolíny, atd….. Mezi děti zavítala pracovnice Eurocentra Zlín, která pro ně připravila zábavné odpoledne na téma „Putování po Evropě“. Děti také v tomto kempu opakovaly zábavnou formou učivo, vydaly se do zámku, kde měly připraveny různé aktivity a také si společně zazpívaly.

Všechny letní kempy byly velmi dobře hodnoceny dětmi i rodiči. Máme radost ze všech pozitivních zpráv, emailů a dopisů.

Jsme moc rádi, že jsme mohli tyto kempy uskutečnit, děkujeme MŠMT za finanční podporu!