Malý pěstitel

Projekt Malý pěstitel byl vytvořen na podporu ekologických aktivit v kraji

SVČ TYMY se v loňském roce zapojilo do výzvy ZK – „Podpora ekologických aktivit v kraji“. Pracovníci SVČ připravili projekt Malý pěstitel, který byl určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Pracovníky SVČ byla vytvořena metodika na všechny 4 roční období – jaro, léto, podzim, zima. Všechna aktivity směřovaly k poznávání přírody, k práci na zahradě a obecně k ochraně životního prostředí. Metodické materiály byly předány k ověření do MŠ a také do některých ŠD a na 1. stupně ZŠ. Děkujeme všem paním učitelkám i vychovatelkám za práci s těmito materiály i za jejich zpětnou vazbu. Moc si této spolupráce vážíme.

Vzhledem k současným epidemiologickým podmínkám jsme museli některé akce přehodnotit, vytvořili jsme tak různé putovní hry pro rodiny s dětmi. V rámci těchto her děti společně se svými rodiči jednak vyráželi do přírody a v rámci vycházek plnili spoustu zajímavých úkolů ze života rostlin i zvířat.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Zlínského kraje. Věříme, že vytvořené materiály a náměty pro činnost v přírodě budou podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a hlavně osvětu i v dalších letech. Děkujeme všem, kteří se na celém projektu Malý pěstitel podíleli a přejeme všem dětem aby v přírodě nacházeli spoustu zajímavých námětů a také relaxaci a odpočinek. Nesmíme zapomenout že : „Příroda nepatří lidem, ale lidé jsou součástí přírody“.