Mimořádná opatření kvůli měnícím se epidemiologickým nařízením.

Pokyny pro účastníky zájmového vzdělávání SVČ TYMY

Tyto pokyny jsou vydány na základně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9.2020. Platí od 19.9.2020.

1. Do budovy SVČ mají vstup pouze členové kroužku, ne jejich zákonní zástupci (tito vstupují do budovy pouze v ojedinělých případech – vyzvednutí přihlášky, platba aj.)

2. Každý při vstupu do budovy provede desinfekci rukou

3. Hned po vstupu do budovy je nutno se přezout na určeném místě

4. Při vstupu do budovy má každý návštěvník ochranu dýchacích cest/roušku (výjimku mají děti do 2 let).

5. Rouška je povinná ve všech společných prostorách (chodby, wc).

6. Při sportovních, pěveckých a hudebních aktivitách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje.

7. Při zájmové činnosti budou mít účastníci nasazenou roušku, při aktivitách kde je to možné.

8. Zájmové kroužky, které navštěvují pouze děti MŠ a 1. stupně ZŠ se v učebně ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Pouze ve společných prostorách.

9. K činnostem, kde je to možné, noste si svoje sportovní náčiní (florbalka, pálky, rakety aj.)

10.V případě dospělých účastníků platí všechna výše zmiňovaná opatření.

11.Osobám jevící příznaky onemocnění (kašel, rýma, teplota, aj.) nebude umožněn vstup do zařízení.

12.Dětem s sebou nedávejte jídlo, v případě potřeby pouze pití (doporučujeme označit láhev).

13.Vstup do budovy pro kroužky dle rozpisu jednotlivých kroužků (dvorem všechny kroužky probíhající v tělocvičně, hudebně, jazykovka, dílna, jídelna; předním vchodem zrcadlovka, dramatika, výtvarka aj.).

Děkuji za pochopení

Jarmila Vaclachová

ředitelka