Mírové vzdělávání

TYMY USPOŘÁDALO WORKSHOPY MÍROVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – HWPL

V úterý 24.5. přijela k nám do Holešova vzácná návštěva.

Byly to aktivistky z organizace Mírového vzdělávání, které připravily krásné výukové workshopy pro žáky 1. stupně ZŠ.

SVČ TYMY dlouhodobě s touto organizací spolupracuje. Byli jsme moc rádi za možnost uskutečnění těchto workshopů.

Workshopy se uskutečnily ve 4. + 5. ročníku na 1.ZŠ v Holešově. Děti si během 2hodinového programu zahrály několik zajímavých her, povídaly si o současném aktuálním dění a v rámci týmů zpracovávaly téma míru a války do divadelních scének.

Děti byly velmi aktivní a kreativní. Děkujeme děvčatům z Mírového vzdělávání – Markétě a Janě za jejich vedení workshopů, děkujeme dětem i paním učitelkám za skvělou spolupráci.