Mladí animátoři z SVČ TYMY tvořili na RETASU

Na letním pobytovém táboře SVČ TYMY Holešov na Retasu v Beskydech se kromě jiného konal také tábor s názvem Mladý animátor pod vedením animátorky Aminy Akorede z Nigérie.
Tohoto tábora se zúčastnily čtyři velmi šikovné a talentované děti s velkým zájmem o animaci.
Většina z nich už měla za sebou první pokusy v animační tvorbě a na tento tábor se přijely zdokonalit.
Děti si pod vedením Aminy vyzkoušely různé techniky animace a společně pracovaly na tvorbě krátkého animačního filmu. Dopolední program byl věnovaný hlavně animaci, odpolední program zahrnoval také různé sportovní aktivity a výlety po okolí. Celý týden děti trénovaly především svou trpělivost, smysl pro plánování a organizaci. S Aminou si také procvičily angličtinu, zlepšily se v kresbě tužkou a v modelování z hlíny. Výsledkem této školy animace je krátký film, který je hlavně produktem jejich spolupráce, tento film můžete zhlédnout na FB, Finaltymytaborcampanimationgrup.mov.
Děti se také zúčastnily večerního táboráku i nezapomenutelné stezky odvahy. Všechny děti byly spokojené a z tábora si odnáší spousta krásných zážitků.