Mladí rybáři skládali zkoušky

Pátek 29. května byl velkým dnem pro mladé rybáře v SVČ TYMY Holešov. Tímto dnem vyvrcholila celoroční činnost kroužku „Mladý rybář“. Celý rok se kluci pod vedením svých vedoucích Jiřího Navrátila a Stanislava Jaši poctivě připravovali k získání rybářského lístku a možnosti tak chytat ryby.

Své znalosti museli chlapci prokázat před odbornou komisí, ve které zasedli kromě jejich vedoucích také předseda rybářského svazu v Holešově pan Jindřich Průša.

Chlapci přistupovali ke zkouškám velmi zodpovědně. Svědčila o tom také nervozita, která se u některých projevovala před vstupem do zkušební místnosti.

Všichni nakonec zkoušky úspěšně zvládli a získali tak rybářský lístek a povolenku k lovu. Klukům moc blahopřejeme a vedoucím děkujeme za jejich přípravu ke zkouškám.

Děkujeme také rybářskému svazu za spolupráci.

Přejeme všem mladým rybářům spoustu úlovků a krásných prožitků v přírodě při chytání ryb a „Petrův zdar“!

Mgr. Jarmila Vaclachová