O nerostech s panem Maceškou

O nerostech s panem Maceškou

První říjnové úterý, těsně před odjezdem party dětí na soutěž Praha patří dětem, besedoval nadšený cestovatel Dušan Maceška, který procestoval 66 zemí světa, s dětmi v TYMY. Profesí hydrogeolog a sanační geolog dětem líčil zážitky z cest, popisoval, co ho vedlo k napsání publikací, ukázal alba z cest a mimo jiné zmínil, že jeho celoživotním koníčkem je mineralogie. Slovo dalo slovo a debrujáři se na své poslední schůzce před podzimními prázdninami vypravili místo do TYMY k panu Maceškovi domů.

Svou domácí sbírkou si pan Maceška nic nezadá s lecjakým muzeem. Znalosti, příběhy a ukázky nejen nerostů a hornin ale i zkamenělin trilobitů a jiných živočichů, které si děti mohly „osahat“, všechny zúčastněné nadchly. Na závěr přednášky přichystali manželé Maceškovi debrujárům překvapení – pan Maceška každého obdaroval kamenem a paní Macešková naservírovala vynikající občerstvení.

Panu Maceškovi, který má mineralogii jako svůj celoživotní koníček, velmi děkujeme za čas strávený s dětmi z našeho kroužku a budeme se těšit na další setkání u zajímavého vyprávění, ať už o přírodě nebo o cestování.