Olympiáda MŠ

DĚTI Z HOLEŠOVSKÝCH MŠ PROŽILY OPRAVDOVOU OLYMPIÁDU

V úterý 7. června jsme pořádali tradiční olympiádu MŠ, která se konala na hřišti u holešovského gymnázia. Úvodní ceremoniál v antickém stylu zahájil samotný ,,Zeus“ se svou družinou.

Následovalo vztyčení vlajky a slib rozhodčích a sportovců, po němž nastalo pravé olympijské klání.

Děti soutěžily ve sportovních disciplínách, mezi které patřil sprint, běh přes překážky, skok do dálky, hod granátem, hod medicinbalem atd. Vyvrcholením olympiády byl štafetový běh, do kterého každá MŠ „nasadila“ své nejlepší 4 běžce. Letošní štafetu vyhrála opět MŠ Radost – Grohova. Děti přišel pozdravit také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem sportovcům popřál spoustu sportovních úspěchů. Na závěrečném ceremoniálu byly všechny děti oceněny, obdržely pamětní listy a sladkou odměnu. Věříme však, že největší odměnou pro ně byly zážitky, které si děti z olympiády odnesly. Děkujeme také řediteli gymnázia panu Zdeňku Janalíkovi za možnost uspořádat olympiádu MŠ na jejich hřišti a také děkujeme studentkách holešovského gymnázia za pomoc při organizaci. Největší poděkování si zaslouží všechny děti, které soutěžily s velkou vervou a také jejich paní učitelky za skvělou spolupráci. Olympiádu MŠ jsme pořádali ve spolupráci s městem Holešov a pod záštitou starosty města pana Rudolfa Seiferta.