Otevíráme v pondělí 11. května

Vážení rodiče,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna
osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí
sdělujeme, že i SVČ TYMY, Sokolská70, Holešov znovu otevírá své zájmové kroužky.

Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, (ke stažení v  příloze) které předá buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení.
Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

Do budovy a částí areálu bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.

Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou
pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se
pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.