Pionýři z Holešova se aktivně zapojili do „Květinkového dne“

Dne 29. září 2021 se uskutečnil tradiční „ Květinkový den“ – Český den proti rakovině.

Jednalo se již o 25. ročník celonárodní květinkové sbírky, který organizuje Liga proti rakovině. V ulicích se pohybovali mladí lidé, žáci a studenti v žlutých tričkách a nabízeli kolemjdoucím občanům žluté kytičky.

Zapojili se do ní členové PS M.Očadlíka, členové PDM a také dobrovolníci z řad dospělých.

Děkujeme všem jednotlivcům a organizacím, kteří se do této sbírky zapojili. Vybraná částka 12923,- Kč byla zaslána na účet Ligy proti rakovině.

Hlavní téma letošní sbírky bylo zaměřeno na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty.

Věříme, že vybrané prostředky budou využity na zlepšování kvality života onkologických pacientů a na podporu onkologického výzkumu a přispějí k vybavenosti onkologických pracovišť.

Děkuje všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak dobrou věc.