Povážská Bystřice

PRACOVNÍCI TYMY NAVŠTÍVILI PARTNERSKÉ MĚSTO POVÁŽSKÁ BYSTRICA

Ve středu 28. 6. 2023 uskutečnili pracovníci SVČ TYMY cestu do našeho partnerského města Povážská Bystrica.

Byli jsme tady na pozvání našich dlouholetých přátel do soukromé umělecké školy ZUŠ Stella.

Dostalo se nám zde velmi vřelého přijetí od manželů Kardošových, kteří tuto ZUŠ založili a vzorně se o ni starají a rozvíjí ji.

Po prohlídce zařízení a setkání s pedagogy i žáky jsme se vydali do centra města, kde jsme obdivovali nádhernou květinou výzdobu a zeleň.

V rámci společného jednání jsme si vytýčili nejdůležitější úkoly a akce, které bychom chtěli v nastávajícím školním roce realizovat. Kromě tradičních soutěží se těšíme na společný taneční workshop, který proběhne v říjnu v Povážské Bystrici.

Už teď se těšíme na společné zážitky.