Prázdniny na koni

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRÁZDNINY NA KONI SE TAKÉ LETOS USKUTEČNIL V PACETLUKÁCH

Také na letošní prázdniny připravilo SVČ TYMY ve spolupráci s paní Vlaďkou Caletkovou příměstský tábor ´´Prázdniny na koni´´, který se konal ve stáji Caldi Pacetluky.

Na tento tábor se přihlásila opět samá děvčata, pro které byl připraven zajímavý a pestrý program.

Děvčata si vyzkoušela také hřebelcování, osedlání koně, nasazování ohlávky a po vyjížďce musela také koně odsedlat a vyčistit kopyta.

V průběhu týdne se dívky také naučily sami koně ovládat.

V pátek na děvčata čekalo velké překvapení. V noci se ve stáji narodilo hříbátko, takže páteční program byl zpestřen touto událostí.

Další táborový program probíhal na výletišti v Pacetlukách, v obecních prostorách a SDH. Zde bylo pro děvčata připraveno spoustu zajímavých aktivit např. badminton, kuželky, výtvarné činnosti atd…. Vyzkoušely si také první pomoc a ošetřování zraněných.

Pro holky byla připravena dobrodružně – naučná stezka po fáborkách.

Týden v Pacetlukách velmi rychle uběhl. Zajímavý program umocnilo velice krásné počasí.

Na závěr tábora dívky našly poklad, který byl sladkou tečkou za celotýdenním snažením.

V pátek se na dívky přišli do stáje podívat také rodiče a ty jim předvedly, co se za týden naučily.

Veliké díky si zaslouží stáj Celdi Pacetluky – paní Vlaďka Caletková. Velký dík patří taky Evě Rudolfové za vedení tábora.

Děkujeme také obci Pacetluky za prostory, které nám poskytly.