Předseda Parlamentu dětí a mládeže

Novou předsedkyní PDM Holešov se stala Karolína Gogelová

V úterý 12. října 2021 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov.

Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM.

Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů.

Předsedkyní PDM Holešov byla zvolena Karolína Gogelová a místopředsedkyní

Denisa Chytilová – obě jsou žákyněmi 1. ZŠ Holešov.

Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku „Plyšák pro radost“.

Děkuji všem členům PDM za jejich aktivní přístup. Nově zvolené předsedkyni i místopředsedkyni přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!