Přišlo jaro do vsi 2023

DĚTI V TYMY PŘIVÍTALY JARO TRADIČNÍMI ZVYKY A OBYČEJI

4.dubna 2023 se konala v SVČ TYMY tradiční předvelikonoční akce pod názvem „Přišlo jaro do vsi“.

V programu složeném z jarních her, říkadel, písniček a tanců vystoupily děti z folklorního kroužku Zrníčko a také soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Oba soubory dětem předvedly typické lidové hry a připomněly tradiční tance a písně z regionu Hané a Valašska. Děti si také zatančily jednoduché lidové hry a tanečky – Konopka a Zlatá brána.

Tradiční pletení tatarů předvedl pan Kučera ze Sazovic.

Různé druhy vajíček dětem předvedla Renata Lišková z Martinic a tetička Konečná z Chrášťan dětem předvedla typický hanácký kroj a vyprávěla dětem o velikonočních zvycích a tradicích na Hané. Upekla dětem, také typické velikonoční pečivo – jidáše, které dětem moc chutnaly.

Programu se zúčastnili žáci MŠ Grohova Holešov, MŠ Sluníčko, děti ze Sovičky a žáci 3. ročníku 3.ZŠ Holešov.

Děti velmi pozorně poslouchaly povídání o Velikonocích a obdivovaly kroje i vystoupení svých vrstevníků. Všechny třídy si odnášely také malou sladkou pomlázku v podobě ručně malovaných perníčků od tetičky Vaškové až z Horní Bečvy.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou a organizací akce pomohli, děkuji také oběma folklorním souborům za účast.

Velké poděkování si zaslouží všechny děti za jejich aktivní přístup a všechny paní učitelky, které děti vedou k udržování lidových tradic a zvyků!!!

Hlavně bych chtěla poděkovat všem vedoucím – Jiřímu Hrdličkovi, Magdě Műllerové, Karolíně Vaclachové a Martě Konečné. Těšíme se na další společná setkání s folklórem.