Ptačí hodinka

Děti z TYMY se zapojily do „Ptačí hodinky“

V termínu 10. – 12. ledna 2020 organizovala Česká společnost ornitologická další ročník tzv. „Ptačí hodinky“. Do této akce se zapojily také děti ze SVČ TYMY Holešov. Mladí zoologové, ale také deskohráči o víkendu na zahradě TYMY a také v okolí svého bydliště sčítali jednotlivé druhy ptáků, které se objevily v okolí jejich budek, popř. za okny. Nejvíce se u krmítek objevovali vrabci domácí a vrabci polní, dále sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, hrdličky zahradní. Děti viděly také kosa, straku, zvonka zeleného, poštolku a káně.

Hodinka, kterou děti strávily v přírodě sčítáním ptáků pro ně byla velkým zážitkem. Děkujeme všem dětem, které se do této zajímavé akce zapojily.