Putovní hra – Den Země

TYMY připravilo další putovní hru, tentokrát na téma „Den Země“

Další putovní hra, kterou připravilo SVČ TYMY v Holešově byla motivovaná Dnem Země. Hra probíhala 24. – 25. 4. 2021.

1. stanoviště bylo opět u SVČ TYMY, kde se všichni soutěžící dozvěděli 1. úkol a odtud pokračovali ke 3. ZŠ, dále k MŠ Sluníčko, poté k Hasičárně na bořenovské ulici, k Centru pro seniory a poslední úkol soutěžící čekal v podloubí holešovského zámku.

V rámci hry soutěžící určovali přesný datum, kdy se slaví Den Země, dále měli úkol zapsat přání naší planetě Zemi a dalšími úkoly bylo celkem 10 různých otázek ze života zvířat. Kromě zodpovězení otázek se děti o každém zvířátku také něco zajímavého dozvěděly. Závěr putovní hry byla opět v cukrárně Vendula, kde soutěžící obdrželi odměnu, tentokrát to byly reflexní pásky, vzhledem k tomu, že duben je měsíc bezpečnosti.

Děkujeme všem, kteří se do této hry zapojili, a věříme, že rodiče s dětmi prožili pěkné společné chvíle. Velké poděkování si zaslouží pracovníci cukrárny Vendula.