Rekonstrukce v TYMY

Od 16. března probíhá v SVČ TYMY rekonstrukce učeben a schodiště. Jsme moc rádi, že jsme mohli využít tento neplánovaný čas „volna“. Děkuji všem řemeslníků, kteří tuto rekonstrukci provádí za jejich přístup, pracovní nasazení a také dodržování všech hygienických požadavků, které jsou v současné době velmi nutné.

Velký dík patří také firmě SV Stavební činnost Bystřice pod Hostýnem – panu Vaňkovi a panu Sedlářovi a také panu Kamilu Zapletalovi za vstřícnost a vzornou spolupráci a dodržování termínů.