Srdce na dlani 2021

Anketa „Srdce na dlani“ v TYMY letos již po 17-té

V letošním roce se konalo v Holešově již 17- té „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Mimořádná opatření ovlivnila také tuto anketu. Bohužel, na školách se tato anketa nestihla uskutečnit, proto bylo v letošním roce možno hlasovat elektronicky.

Do tohoto elektronického hlasování se zapojili ve velké míře žáci 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.

Na 2. ZŠ nejvíce hlasů získala paní učitelka Kateřina Zacharová a Tamara Košatová, na VPŠ a SPŠ MV Holešov je mezi pedagogy nejoblíbenější paní učitelka Andrea Zapletalová, pan učitel Antonín Nášel a paní vychovatelka Jitka Pospíšilíková. Za SVČ TYMY získala nejvíce bodů vedoucí kroužku Zrníčko a trampolíny pro děti i dospělé Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních kroužků Martin Mazánek.

V úterý 8. 6. se konala malá slavnost v čajírně TYMY, kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní listy a keramickou plastiku, která znázorňovala srdce na dlani.

Slavnostního předávání se zúčastnil také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem oceněným poblahopřál a poděkoval za jejich obětavou práci.

Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogů, za jejich náročnou práci, která bez lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.