Prázdniny na koni

Dobrodružství spojená s vyjížďkami a péčí o koně, hry, výtvarka a táborové dění.
Vedoucí Caletková + Rudolfová