Přírodovědné bádání

Hrátky v přírodě, tvoření z přírodnin a pozorování živočichů, táboráky, písničky a hry – pro děti od 6 let.

Simona Danková

pedagožka volného času