Veselé malování

Různé tradiční i netradiční výtvarné techniky, zábava, legrace a výlety – pro děti od 6 let.