Talentík 2022

OCENĚNÍ „TALENTÍK 2022“ ZÍSKALO V TYMY 23 DĚTÍ Z HOLEŠOVA.

SVČ TYMY pořádalo letos již 16. ročník akce pod názvem “ Talentík 2022″.

Akce se konala ve čtvrtek 9. 6. 2022.

Na základě nominací učitelů a vedení 1. + 3. ZŠ a SVČ TYMY bylo navrženo celkem 23 děvčat a chlapců z různých oborů činností.

Na slavnosti byly dětem předány pamětní listy, placka a věcné dárky od města Holešova.

Z 1. ZŠ Holešov byli oceněni: Leona Zbranková, Natálie Sedlaříková, Tereza Mirynská, Daniel Diatka, Karolína Krumpolcová, David Trhlík, Anna Hanáková a Aleš Berka.

Z 3. ZŠ byla oceněna Adéla Brázdilová, Magdalena Fuksová, Julie Sklenářová, Vendula Miková, Oliver Hustin a Ondřej Dohnal.

Své „talentíky“ ocenilo také SVČ TYMY. V letošním roce navrhli vedoucí kroužků celkem 9 šikovných, aktivních a talentovaných dětí – Vanesa Ležáková, Alžběta Matulíková, Aneta Odstrčilíková, Sára Majstryszinová, Kristýna Chmelová, Oliver Hrnčiřík, Antonie Dospíšilová, Sára Manová a Adam Cholasta.

V průběhu oceňování některé děti předvedly svoji šikovnost a um, zahrály na housle, recitovaly, tancovaly a předvedly své výtvarné a keramické práce.

Všem oceněným dětem moc blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů ve všech zájmových oblastech. Věříme, že také mnozí z těchto holešovských „talentíků“ budou nominovaní do 4. ročníku krajské soutěže Zlatý oříšek. Šikovné a talentované děti, jednotlivce i kolektivy je možno nominovat již nyní na stránkách www.zlatyorisek.cz/zlinsky-kraj.