V SVČ TYMY byly předány ceny „Talentík 2021“

SVČ TYMY pořádalo letos již 15. ročník akce pod názvem “ Talentík 2021″.

Akce se konala ve čtvrtek 17. 6. 2021.

Na základě nominací učitelů a vedení 1. + 2. + 3. ZŠ a SVČ TYMY bylo navrženo celkem 19 děvčat a chlapců z různých oborů činností.

Na slavnosti byly dětem předány pamětní listy, placka a věcné dárky od města Holešova. Všechny přítomné přišla také pozdravit patronka této akce paní Alena Grygerová, bývalá ředitelka 3. ZŠ Holešov.

Z 1. ZŠ Holešov byli oceněni: Lucie Vlčková, Kristýna Kolářová, Julie Macešková, Jan Diatka, Natálie Kolářová, Adéla Jakubíčková, Jan Olšák a Štěpán Bílek.

Z 2. ZŠ Holešov byli oceněni Amálie Jurášková, Nikol Gregorová a Julie Stratilová.

Z 3. ZŠ byla oceněna Michaela Petrželová.

Své talentíky ocenilo také SVČ TYMY. V letošním roce navrhli vedoucí kroužků celkem 7 šikovných, aktivních a talentovaných dětí.

Z kroužku Mladý kutil byl oceněn Filip Novotný.

Z folklorního kroužku Zrníčko získala ocenění Kristýna Kevická.

Z kroužku keramiky byli oceněni Elena Foltýnová a Tereza Dvořáčková.

Zvláštní ocenění si zaslouží Jan Petr Bednárek, který se v období nouzového stavu zapojoval do většiny výzev, které SVČ vyhlašovala a aktivně přispíval také svým vymýšlením luštěnek na různá témata.

Také další ocenění – sourozenci Lucie a Prokop Dytrychovi patřili v období nouzového stavu k nejaktivnějším účastníkům výzev, putovních her, různých soutěží, luštěnek, atd…A jako jedni z prvních splnili naši výzvu – 100 jarních kilometrů.

Zvláštní cenu získala paní Zdeňka Machalová, která i když už dávno opustila školní lavice je stále aktivní, hýří spoustou nápadů a v období nouzového stavu byl pro všechny pracovníky TYMY velkou oporou.

V průběhu oceňování některé děti předvedly svoji šikovnost a um, zahrály na keyboard, violoncello a také zazpívaly. Některé děti se také pochlubily medailemi a diplomy ze závodů.

Všem oceněným dětem moc blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů ve všech zájmových oblastech. Věříme, že také mnozí z těchto holešovských „talentíků“ budou nominovaní do 3. ročníku krajské soutěže Zlatý oříšek. Šikovné a talentované děti – jednotlivce i kolektivy je možno nominovat již nyní na stránkách www.zlatyorisek.cz/zlinsky-kraj.