Vítání jara 2023

TYMY VÍTALO JARO SPOLEČNĚ SE SLUNÍČKEM

Na neděli 26. 3. připravilo Středisko volného času TYMY již tradiční akci „Vítání jara“.

Skupinka turistů složená z dětí i dospělých pod vedením Milana Macůrka vyrazila od ZUŠ Holešov směr Žopy.

Na trasu se společně vydaly také děti a rodiny z Ukrajiny, kteří našli v Holešově dočasný domov.

Trasa jarní vycházky vedla přes Žopy k myslivecké chatě do Přílep.

Po cestě bylo několik zastavení, na kterých pan lesák Milan Macůrek děti i dospěláky upozornil na různé zajímavosti z přírody. V cíli byli všichni odměněni

pamětní medailí a teplým čajem.

Po společném nástup a zakřičení pokřiku se všichni účastníci dozvěděli co pro ně pracovníci TYMY připravili.

Pro děti i dospěláky bylo připraveno několik stanovišť a soutěží.

Nechyběly přírodovědné sazky, ve kterých si děti ověřily své znalosti o přírodě.

Dětem se také velmi líbilo skákáni v pytli, hry s obručí a padákem, které jsou vždy velmi zajímavé a oblíbení.

Všichni, kteří se do těchto aktivit zapojili dostali diplomy a sladkou odměnu.

Vyvrcholením celé neděle bylo opékání špekáčků a posezení u táboráku. Sluníčko nám hezky hřálo do zad, takže posezení bylo velmi příjemné.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, velké poděkování patří hlavně panu Milanu Macůrkovi.

Všem přejeme krásné jarní dny